projecten

Op initiatief van ons lid Zuyd Hogeschool te Heerlen zijn we gestart met het project “Education Meets Business”.

In het afgelopen jaar is de samenwerking tussen maatschappelijke partijen (gemeenten, zorgpartijen, woningcorporaties, e.a.) stevig geïntensiveerd.

Regitel organiseert op 15 april 2014 een treffen met een aantal beslissers uit de gemeentelijke/provinciale overheid, waaronder, en niet beperkt tot:

De aanleiding: Vanuit Regitel is het idee ontstaan om een round table te organiseren rondom het begrip e-Health.

Talentvolle studenten gaan al tijdens hun opleiding aan het werk bij bedrijven in de regio.