KnowledgeEngineering@Work

Talentvolle studenten gaan al tijdens hun opleiding aan het werk bij bedrijven in de regio.

Regitel en de opleiding Kennistechnologie van de Universiteit Maastricht werken samen om een nieuwe onderwijsvorm te introduceren: een combinatie van werken en leren. Nog niet eerder werd deze combinatie op universitair niveau aangeboden in Nederland. Toch zijn er veel voordelen: bedrijven maken gebruik van de kennis van studenten die op hun beurt weer relevante werkervaring opdoen en hopelijk behouden blijven voor de Limburgse kenniseconomie.

Frank Thuijsman, universitair hoofddocent en initiatiefnemer: “Bij onze partnerinstelling in Duitsland, de RWTH in Aken, bestaat al een opleiding waarin werken en een academische opleiding hand in hand gaan. Deze opleiding is zo’n succes dat ze de vraag naar werkstudenten niet aankunnen. In navolging van Aken gaat ook in Maastricht een vergelijkbaar traject van start. We werken daarbij overigens nauw samen met de RWTH. Op dit moment kunnen wij vooral veel leren van hun ervaringen op dit gebied, maar in de toekomst gaan we intensief samenwerken bijvoorbeeld bij het plaatsten van studenten bij bedrijven in de Euregio.“ Thuijsman onderzoekt momenteel – met behulp van een subsidie van Limburg Economic Development (LED)- bij diverse werkgevers in de regio of ook het bedrijfsleven warm loopt voor deze combinatie van werken en leren. Thuijsman: “Gelukkig is ook het bedrijfsleven enthousiast. Vooral de leden van REGITEL- een samenwerkingsverband van Limburgse ondernemingen en kennisinstellingen werkzaam op het gebied van informatietechnologie, telecom & media- hebben heel enthousiast gereageerd op de plannen en zien interessante mogelijkheden voor samenwerking.”

Roland van Alphen, bestuursvoorzitter van REGITEL: “Wat studenten leren van en over ICT kan bij de bedrijven direct in praktijk worden gebracht waardoor het contact tussen studenten, werkgevers in Limburg en universiteit voor alle partijen nieuwe inspirerende mogelijkheden biedt. We denken op deze manier hoogopgeleid talent voor de regio te behouden en een bijdrage te leveren aan de versterking van de kenniseconomie in Limburg.” Hoe gaat de opleiding er concreet uitzien? Frank Thuijsman: “Dat gaan we de komende maanden verder uitwerken. We willen het onderwijs zo inrichten dat 2e jaars bachelorstudenten Kennistechnologie/ Knowledge Engineering 2,5 dag per week werken in een bedrijf, en de andere 2,5 dag onderwijs volgen in Maastricht. We starten met de beste 25% studenten, maar het streven is om op termijn veel meer studenten werkervaring te laten opdoen tijdens hun studie. We verwachten veel animo bij studenten. Allereerst krijgen ze een vergoeding vergelijkbaar met een stagevergoeding en ze doen al tijdens hun studie relevante werkervaring op.”

Voor meer informatie over KnowledgeEngineering@Work kunt u contact opnemen met Roland van Alphen, email roland.vanalphen@atos.net.

Maastricht University heeft ook een persbericht uitgebracht ter gelegenheid van de eerste lichting studenten die deelneemt aan dit bijzondere traject. Lees het persbericht hier.