Education Meets Business

Op initiatief van ons lid Zuyd Hogeschool te Heerlen zijn we gestart met het project “Education Meets Business”.
De vooraankondiging van dit project was een meeting waarbij diverse onderwijsinstellingen (van VO, MBO, HBO en WO) hebben deelgenomen om op inspirerende wijze de recente ontwikkelingen en uitdagingen van het onderwijs, specifiek het ICT onderwijs, te presenteren.
Het ICT onderwijs in onze regio kent een eigen dynamiek. En voorbeeld hiervan is de verwachte daling van het aantal studenten ten gevolge van de krimp van de bevolking en uitstroom van afgestudeerden naar andere regio’s.

De onderwijsinstellingen ontplooien veel acties om ervoor te zorgen dat er in de nabije toekomst voldoende goed geschoolde medewerkers beschikbaar zijn voor deze regio. Bedrijfsleven en overige organisaties aan de vraagzijde voor ICT medewerkers moeten de uitdagende werkomgeving creëren die ervoor zorgt dat er voldoende interessant en passend werk is voor afgestudeerden.

Na het verkregen inzicht in de actuele situatie en problematiek werd de meeting voortgezet met een open en constructieve discussie die tot de conclusie leidde dat er een noodzaak is tot meer structurele afstemming tussen onderwijspartijen en arbeidsmarkt. Beiden ondernemen weliswaar al goede stappen, maar het ontbreekt nog aan integrale ketenafstemming.
Hiertoe zal een keten overstijgende advies commissie worden opgezet die actief is op het gebied van inhoud opleidingen, doorlopende leerlijnen, werving/voorlichting van studenten voor het ICT onderwijs en arbeidsmarkt perspectief.

Tijdens de meeting hebben zich al diverse vertegenwoordigers uit onderwijs en bedrijfsleven bereid verklaard deel te nemen aan dit initiatief.
REGITEL als Katalysator voor netwerkend ICT zal het voortouw nemen in het verder vormgeven van deze adviescommissie.