e-Health

De aanleiding: Vanuit Regitel is het idee ontstaan om een round table te organiseren rondom het begrip e-Health.

Voor veel van onze leden binnen Regitel is het belangrijk om helder te krijgen wat de behoefte is en hoe we als ICT partijen kunnen aansluitend waarbij we gezamenlijk een aantal assen vaststellen waarlangs we ons willen profileren in het kader van de pasbare oplossingen (en daarmee ook een heel gedetailleerd resultaat opleveren). De bedoeling is om samen te komen tot een pasbare oplossingen waar eenieder de benefits uit kan halen voor een optimale werking rondom het begrip e-Health. Voorts zijn we ook op zoek naar waardevolle informatie over de eventuele gaten die ontstaan en de programma’s die nodig zijn om die gaten te dichten. Een oplossing die we vervolgens kunnen consolideren naar de assen waarop eenieder zich kan richten en profileren.

Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd met Bert de Wit van het Liof welke hier graag aan meewerken, en onlangs ook met Peter Princen Zuyd Hogeschool welke in het verleden diverse functies heeft bekleed binnen verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Tot zover het idee, maar hoe doe je dat en wat zijn succesfactoren en wat zijn de valkuilen?

Die ervaringen van jullie wil ik graag tijdens deze meeting bespreken.