Activiteiten

REGITEL organiseert 5 keer per jaar meetings. Dat kan een excursie zijn naar een bedrijf binnen of buiten de regio, een presentatie van een gastspreker of een brainstom met de eigen leden. REGITEL voert regie over een aantal projecten, zoals e-health of ICT-prijs. Kijk voor een volledig overzicht op deze website.Leden van REGITEL werken op ad hoc basis samen in projecten of tenders.Het bestuur van REGITEL praat regelmatig met stakeholders om het belang van een sterke ICT in de regio Limburg uit te dragen. In toenemende mate treedt REGITEL ook op als vraagbaak voor externe partijen. Op die manier kan de gebundelde kennis van de aangesloten bedrijven optimaal onder de aandacht worden gebracht. Uiteraard worden daarbij de regels van fair play ten aanzien van concurrentie toegepast.