Unieke ICT-opleiding speelt in op groeiende vraag naar specialisten

09-16-2016 19:30

Regitel heeft een belangrijke bijdrage  geleverd bij de totstandkoming en accreditatie van deze nieuwe opleiding

Zuyd Hogeschool is gestart met de eerste brede opleiding Associate degree ICT (Ad-ICT) in Nederland. In tegenstelling tot reguliere Ad-ICT opleidingen biedt de Ad-ICT opleiding van Zuyd meerdere specialismen. Hiermee komt Zuyd tegemoet aan de groeiende vraag op de arbeidsmarkt naar, vooral, Web-en App- ontwikkelaars, en ICT Service Officers. De nieuwe opleiding is onlangs positief beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO). Daarmee is de Ad-ICT van Zuyd de eerste ICT-opleiding in deze vorm op Ad- niveau in Nederland.

Het Ad-programma vervult actuele behoefte werkveld

Met deze nieuwe tweejarige internationaal erkende opleiding springt de faculteit ICT in op de behoefte van het werkveld, dat een groeiende vraag heeft naar afgestudeerde specialisten op het gebied van softwareontwikkeling en -beheer. Volgens uitkeringsinstantie UWV komen er sinds 2011 elk kwartaal ruim 11.000 nieuwe ICT-vacatures bij, waarvan tachtig procent blijft openstaan. Ook volgens vacaturesite Monsterboard blijft de ICT-sector de meest vacaturerijke sector. Twintig procent van alle vacatures is ICT-gerelateerd. De opleiding leidt studenten dan ook specifiek op voor de veelgevraagde functies Web- en App-developer en ICT Service Officer.

Praktijkgerichtheid centraal

Praktijkgerichtheid staat in deze opleiding centraal. Het bedrijfsleven is niet alleen bij de ontwikkeling van de opleiding betrokken geweest, maar zal ook nauw betrokken zijn bij de uitvoering. Studenten, docenten en professionals vanuit verschillende achtergronden zullen in een Learning Community met elkaar kunnen werken en van elkaar kunnen leren. De casussen die tijdens de opleiding aan bod komen, zijn rechtstreeks uit de praktijk gegrepen. Vertegenwoordigers van het beroepenveld geven in het rapport van de NVAO aan dat Ad-afgestudeerden het gat vullen tussen op de techniek gerichte mbo’ers en de in (project)management geïnteresseerde hbo-bachelors. Na het afronden van het Ad- programma krijgen studenten het internationaal erkende Associate degree diploma in ontvangst.

Ad-programma completeert regionale ICT-onderwijsketen

De Ad-ICT opleiding is bovendien in samenwerking met de mbo-onderwijsinstellingen Arcus College, ROC Leeuwenborgh en Gilde opleidingen ontwikkeld. Daarmee vormt het Ad- programma een doorlopende leerlijn in de regionale ICT-onderwijsketen van mbo tot universiteit. De tweejarige opleiding Ad-ICT is primair gericht op mbo’ers en havisten. Na afronding van het Ad-programma kunnen de studenten naadloos doorstromen naar de bachelor HBO-ICT. Binnen twee tot tweeëneenhalve jaar zouden de studenten ook hun bachelorgraad kunnen behalen.

Vanaf volgend jaar ook in deeltijd

Vanaf september 2017 start de deze opleiding ook in deeltijd, primair bedoeld voor werkenden die omgeschoold willen worden tot of opgeleid voor de functies Web- en App- developer of ICT Service Officer. Meer informatie over de nieuwe opleiding Associate degree ICT is te vinden op de website www.zuyd.nl/ict-ad.

Over Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd ‒ over de grenzen van disciplines en organisaties heen ‒ intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. De wortels en expertise van Zuyd gaan meer dan honderd jaar terug. Vanuit die kracht en in lijn met de sterktes van de (Eu)regio, concentreert het onderzoek van Zuyd zich rond de thema’s Innovatieve zorg en technologie, Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving, Life Science and Materials, en Smart Services. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd zijn 14.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan. Meer informatie: www.zuyd.nl.