Regitel COVID-Update april '20

05-04-2020 16:15

De wereld is veranderd: dat is wel duidelijk sinds ons laatste samenkomst. Waar we onze plannen als bestuur voor 2020 net op papier hadden staan, kantelde de maatschappij en dus ook onze verenigingsplanning. Met deze nieuwsbrief informeren we jullie over de stand van zaken binnen het Regitel-bestuur.

Corona-update mei ‘20

Als netwerkvereniging hebben we de aangescherpte richtlijnen vanuit het RIVM besproken. Het risico op infectie door groepsbijeenkomsten is aanwezig. Gezien dat feit hebben we onze onze verantwoordelijkheid genomen en na intern beraad medio Maart besloten om verdere organisatie van events tot mid-april op te schorten. Gezien de recente nieuwsberichten verwachten we dat we op zijn vroegst vanaf September ’20 weer fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren. Daarom heeft het bestuur unaniem het voorstel genomen om de verenigingscontributie voor het jaar 2020 te kwijten.

Werken in IT in COVID

Door de veranderde maatschappelijke situatie zien we dat de werkdruk toe is genomen op onze leden. De nieuwe digitale werkvormen zijn ontstaan, geadopteerd en zullen ook niet meer verdwijnen van het digitaliseringstoneel. Het is echter de vraag of de continuïteit van je organisatie op langere termijn zal worden beïnvloed. Ervaar je problemen of struikelblokken? Neem dan contact op met het bestuur om eventuele overeenkomstige problemen gezamenlijk op te pakken. Wellicht kunnen we als vereniging wat voor jou betekenen.

Update BSSC

Sinds de oprichting van het Brightlands Smart Services Campus (BSSC) in Heerlen eind 2016 zijn meerdere huurders aangetrokken tot de campus. Inmiddels worden nieuwe netwerk-activiteiten ontplooid, en wordt er vanuit het Regitel bestuur intensief gecommuniceerd met het IBA, het MKB-datalab en de Community-managers van het BSSC. Het BSSC onderkent de afstand tot het MKB en de collega-MKB-bedrijven in de regio, en zoekt daartoe een mogelijke samenwerking met Regitel. Verdere invulling daarvan zullen we in nauw contact met jou als lid bespreken.

Events en Regitel in ontwikkeling

Op onze event-planning stonden een aantal interessante events te prijken, waaronder een bedrijfsbezoek aan Boels in Sittard en een bezoek aan de Politie-Innovatie-academie. Gezien de omstandigheden zijn deze initiatieven uitgesteld, maar niet gecancelled. Verdere planning zullen we terstonds met jullie delen. Hetzelfde geldt ook voor de ALV en financiële afsluiting van verenigingsjaar 2019. Deze zullen we op aangepaste/gewijzigde vorm laten plaatsvinden.

Website

Op de bestuursagenda hebben we budget opgenomen om de Regitel-website een refresh te laten ondergaan. Inmiddels is er met enkele partijen gesproken en zullen we op korte termijn een besluit vormen over de herinrichting van de website.