Plaform IoT voor MKB in voorbereiding

03-19-2018 15:00

Naar aanleiding van het bezoek dat Regitel met haar leden heeft gebracht aan Vodafone en Ericsson in Düsseldorf, in het kader van IoT, is er een werkgroep opgericht bestaande uit afvaardigingen van Vodafone, Ericsson, Zuyd, Fontys, LIOF en Regitel. Ook is directeur eigenaar Jan Wilbers van Füldner aangesloten als klankbord vanuit het MKB. Doel van de werkgroep is om te komen tot een (laagdrempelig) platform dat MKB’ers in staat stelt makkelijker gebruik te maken van IoT als technologie om zo hun competitieve positie te versterken.

De werkgroep is inmiddels 3 keer bij elkaar gekomen en er wordt gewerkt aan:

  • Een tool waarmee makkelijk inzichtelijk kan worden gemaakt waar I(o)T kansen liggen voor MKB’ers
  • Een document dat kan worden ingepast in de kennis-as (penvoerder Fontys) namens kennisinstellingen in Limburg
  • Een stappenplan om te komen dat concrete acties bij, met en voor MKB’ers

 Natuurlijk lichten we e.e.a. graag tijdens een van de volgende bijeenkomsten toe.

Peter Princen