Bedrijfsleven staat in de rij voor KE@Work-studenten

02-06-2018 17:30

Datum: 01-02-2018, uit www.zuidlimburg.nl

In 2014 startte Frank Thuijsman, hoogleraar Strategic Optimization and Data Science aan de UM, met een voor Nederland uniek onderwijsconcept; het academisch leer/werk-traject KnowledgeEngineering@Work. Alleen de meest getalenteerde bachelor studenten Data Science & Knowledge Engineering komen ervoor in aanmerking. Naast hun studie werken de studenten gedurende het hele tweede en derde studiejaar, gemiddeld 20 uur per week bij een bedrijf in de regio. KE@Work is een succesverhaal. Bedrijven staan inmiddels in de rij om de – veelal buitenlandse – studenten twee jaar (maar hopelijk langer) aan zich te binden. 

“Eigenlijk wint iedereen bij dit programma,” vertelt Frank Thuijsman. “De studenten werken aan relevante praktijkcases, doen waardevolle werkervaring op en bouwen aan een netwerk. De bedrijven maken kennis met jonge talenten én de nieuwste wetenschappelijke inzichten. En voor ons biedt het nieuwe impulsen voor onderwijs en onderzoek. Als regio laten we zien dat hier volop interessante banen voor hoogopgeleide kenniswerkers te vinden zijn.” Thuijsman werd geïnspireerd door het succesvolle Duitse MaTSE-programma (Mathematisch-Technische Software Entwickler) maar gaf er een eigen draai aan. Na een haalbaarheidsstudie (gesponsord door LED) bleek er voldoende draagvlak en volop mogelijkheden in Zuid-Limburg.

Academisch niveau

De hoogleraar licht toe hoe het programma werkt. “Het eerste jaar volgen de studenten het reguliere onderwijsprogramma. Wij benutten dat jaar om de beste studenten te selecteren voor KE@Work. Alleen studenten met een gemiddeld cijfer van 7,5 of hoger mogen meedoen. De deelnemende bedrijven pitchen hun opdrachten aan de studenten, de studenten maken zelf de keuze waar ze willen werken.” “Aan de bedrijven stellen we overigens óók stevige eisen,” aldus Ellen Narinx, die het programma mede coördineert. “De opdracht moet van voldoende academisch niveau zijn en vooraf worden goedgekeurd door de examencommissie. De afspraken worden vastgelegd in een driepartijencontract dat de student, de werkgever en de opleiding ondertekenen. De student wordt begeleid door zowel een supervisor uit het bedrijf als een docent. Wij houden gedurende het hele programma de vinger aan de pols en zorgen ervoor dat de student – ondanks dit zware programma - geen studievertraging oploopt.”

Mediaan: “nieuwe dynamiek in ons bedrijf”

IT-bedrijf Mediaan in Heerlen doet al vanaf het begin mee en is sindsdien een van de grootste afnemers van KE@Work studenten. “We hebben al 12 studenten uit het programma in huis gehaald en onze ervaringen zijn bijzonder positief, licht Huub Rouvroye, HR en Quality Manager van Mediaan toe. De studenten zijn zeer begaafd, zeer gemotiveerd, spreken bovengemiddeld Engels en zijn over het algemeen erg communicatief en sociaal vaardig.” “De eerste keer dat we meededen dachten we nog dat de kennisoverdracht vooral van ons moest komen, maar dat bleek toch iets genuanceerder te liggen,” lacht Huub. “Want hoewel ze nog veel moeten leren, brengen de studenten de nieuwste kennis en inzichten mee zodat wij juist ontzettend veel van hén leren. De studenten komen uit alle windrichtingen en dat internationale aspect maakt het extra leuk en interessant. Deelname aan KE@Work heeft geresulteerd in een heel nieuwe dynamiek in ons bedrijf.”

Voor Mediaan betekent de komst van de KE@work studenten state of the art Data Science kennis, die direct wordt ingezet in klantprojecten. Recente voorbeelden hiervan zijn de verbetering van de voorspellingen in logistieke processen en het realiseren van intelligente digital agents (chat bots). Zwitser David Roschewitz werkte tijdens het KE@Work-programma bij Mediaan. Na het behalen van zijn bachelor besloot hij langer te blijven. “Het is leerzaam om je theoretische kennis direct in praktijk te kunnen brengen,” vertelt David. “Ik ben pas 21 jaar maar beschik nu al over werkervaring die er echt toe doet. Dit helpt mij bovendien uit te vinden waar mijn ambitie ligt, in het bedrijfsleven of juist in de academische wereld. KE@Work is echt een opstap en een waardevolle toevoeging op mijn cv.”

De lat ligt hoog

De KE@Work studenten zijn zonder uitzondering getalenteerd en bovendien erg gemotiveerd. Ellen Narinx: “Juist door de combinatie werk en studie, ontstaat het besef dat een zesje niet goed genoeg is. Alleen 100% inzet en resultaat is acceptabel. Het gaat niet meer alleen om het halen van een vak, maar veel meer om ‘wat heb ik ervan geleerd?’ en ‘wat kan ik ermee?’.

De vraag vanuit het bedrijfsleven overstijgt inmiddels het aanbod van studenten. “We hebben opdrachten lopen bij grote bedrijven zoals Medtronic, CBS, APG, Q-Park en Vodafone, maar ook bij start-ups en mkb-bedrijven zoals Stimuliz, Compo Software (SuperGastvrij) en PC Kwadraat. De inhoud van de opdrachten is eveneens zeer divers; van ethisch hacken en cybersecurity tot de ontwikkeling van chatbots, statistiek met behulp van social media-data, vergroten van klantgerichtheid via internet of things-toepassingen en meer.” Ellen: “Met dit programma zetten we de universiteit bij het bedrijfsleven op de kaart. We merken trouwens dat er ook tussen de bedrijven onderling waardevolle contacten beginnen te ontstaan.” Het succes van KE@Work valt zelfs buiten de regio op. “Het Europese Directoraat-Generaal voor het Hoger Onderwijs is geïnteresseerd. Hetzelfde geldt voor het Ministerie van Economische Zaken, dat kansen ziet voor dit concept in andere Nederlandse regio’s,” aldus Frank Thuijsman. “Ik ben blij dat we overtuigend laten zien dat de combinatie van leren en werken ook op academisch niveau heel goed mogelijk is.”