Animatie Stichting Technasium

12-29-2017 14:45

Stichting Technasium heeft samen met de netwerken het initiatief genomen om een informatieve en prikkelende animatie te ontwikkelen om bedrijven en potentiele opdrachtgevers te informeren over het opdrachtgeverschap. 

Hierbij het resultaat:

Een korte animatie met informatie over wat het technasium is en een uitgebreide informatieve en wervende film die een opdrachtgever inzicht geeft in wat het opdrachtgeverschap een bedrijf kan opleveren en wat de rol van een bedrijf is als opdrachtgever van een O&O-project. Tevens geven beide een vlotte samenvatting van het technasium.

 Het materiaal is vrij verkrijgbaar en deelbaar via de links en YouTube.

Bij vragen over het opdrachtgeverschap kan contact worden opgenomen met de netwerkcoach uit uw regio.